Prosjektutviklingsprosess

- Forstå kundens krav

- Mulighetsstudie og kapasitetsstudie

- Hvordan skal vi gjøre det? 5W1H

- Design og prototyping

- Avansert kvalitetsplanlegging (APQP)

- Kvalitetskrav, Prosessflyt, Kontrollplan, FMEA

- Verktøy (design og produksjon)

- ISIR, PPAP-prøver

- Masseproduksjon

- Logistikk

- Value StreamMapping (VSM)

[email protected]